Ortodonti latince bir kelime olup kelime anlamı olarak düzgün (ORTOS ) ve diş  (DENTOS) kelimelerin birleşmesinden oluşmuştur. Ortodonti düzgün diş sıralanmasını sağlayan diş hekimliğinin bir uzmanlık sahasıdır.

Ortodontinin kuruluş felsefesinde, çapraşık olarak sıralanan dişlerin bir sure sonra kaybedildiği görülmüştür. Buna dişlerin çiğneme kuvvetine uygun olarak karşı koyamaması, uygun fırçalayama gibi faktörler sıralanabilir. Ortodonti bu amaçla dişleri uygun olarak sıralanmasını sağlamaya hedefler.

Özellikle günümüzde estetik kaygıların çok daha önemlş olduğu bu dönemde bu kaygıların da eklenmesi ile düzgün sıralanan dişleri kapsayan ortodonti çok daha önem kazanmıştır.

Uygun fırçalanamamasına bağlı olarak dişlerin kaybedildiği görülmüştür. yamamanın bir neticesi o dişlerin düzgun sıralanmasını sağlayarak diş kaybını önlemektir.