Dişlerin işlevi dışında birbirine temas ettirilerek sürtünmesidir. Halk arasında en bilinen şekli diş gıcırdatmadır. Genelde bilinç dışında uyku esnasında meydana gelir. Özellikle ruhsal yapı ile parallellik gösterir. Gergin ve stressli ortamlarda bulunan kişilerde bu bir alışkanlık haline gelebilmektedir. Son yıllarda bilhassa artık ergen yaş seviyesine kadar bu tip şikayetler görülmektedir.

Çocuklarda oluaşan sınav kaygılarının burda önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. İdeal yaklaşım gerek ergende gerekse çocukta ruhsal olarak stress ve gergin ortamdan uzak duracak bir yaşam tarzını seçmek veya en azından uyumadan önce bu şartlardan uzak bir şekilde uyumaya geçmeyi sağlamak gereklidir.