Ortodontinin ilk uygulandığı yıllar olan 1800’li yılların sonunda hedef sadece dişlerin düzgün bir şekilde sıralanamsını sağlamak olmuştur. O dönemde bu sonuç kabul edilebilir bir   hedefti. Oysa ki günümüzde bu hedef artık ne hastalar ne de biz ortodontistler tarafından yeterli bir sonuç olarak Kabul görmektedir. Günümüzde ortodontik tedavide hedef

Dişlerin düzgün sıralanması

Alt ve üst dişlerin birbirine göre uyumlu olması

Alt ve üst diş kavsinin çeneyle uyumlu olması

Diş kavsinin çene ve yüz yapısı ile uyumlu olması.