Normalde sürmesi gereken dişin bir şekilde süremeyip çene içinde yer almasıdır. Sürememesine birçok faktör sebep olabilir. En sık karşılaşılan sebep yer darlığıdır. Çenenin küçük ve dişlerin bu çeneye göre boyutsal olarak büyük olmasından ötürü dişler süremez ve yerinde kalır.

Normal şartlarda film çekip analiz yapılır ve gömülü dişi pozisyonu değerlendirilir. Eğer pozisyonu uygunsa sürdürülmeye çalışılır.